Kay hatar hörselskadade!

Det slutgiltiga beviset på att Kay Pollak vill oss illa:  En döv kvinna var på Kays föredrag "Att växa genom möten och välja glädje". Hon hade två teckenspråkstolkar med sig så att hon också skulle kunna ta del av Kays livsvisdom. Eftersom Kay inte gillar att dela scen med andra placerade han tolkarna  vid ridån. Där var det alldeles mörkt. Den döva har inte en susning om hur man väljer glädje. Och någon på Skånska Dagbladet förtjänar att få Guldspaden.

Stiftelsen sköter inte sitt uppdrag

AF AF AF. Ge mig mitt internet. Jag har en blogg att sköta.


hits